loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund
loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund

E-login

Här kan du som elev, personal och vårdnadshavare ta del av skolans system.
Klicka på respektive ikon för att logga in.

 

Inloggning för
elever

Inloggning för
personal

Inloggning för
elever

Inloggning för
personal

Inloggning för vårdnadshavare

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu