loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund
loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund

Självserviceportal – Alléskolan och Allévux

  • Självserviceportalen – erbjuder återställställning av ditt lösenord.
  • Portalen hjälper dig att återställa lösenord på egen hand eller byta lösenord innan det upphör att gälla.
  • Alla användare får också aviseringar med e-post i god tid innan lösenordet blir ogiltigt.
  • När lösenordet har gått ut får du ett sms och då måste du byta ditt lösenord omgående för att inte spärras i våra system.

Förutsättningar
Du måste ha ett fungerande lösenord. Därefter är det möjligt att logga in på sidan password.alleskolan.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vanligtvis är lösenord som tillhandahålls endast giltiga för ett fåtal inloggningar och måste därför bytas omgående för att inte upphöra att gälla.

Byt till ett lösenord du aldrig använt tidigare. Tidigare använda lösenord betraktas som ogiltiga och resulterar inte i något byte. Var därför uppmärksam på den text som systemet genererar i samband med bytet. Av den framgår det om bytet lyckats eller misslyckats och vilken styrka ditt valda lösenord uppfyller.

Inloggad i portalen kan du se vilka regler som just ditt lösenord omfattas av. Där framgår när det är dags för nästa lösenordsbyte. Du kan välja frågor och besvara dem för att möjliggöra återställning av ditt lösenord via portalen.

Aktivera funktionen lösenordsåterställning via sms genom att uppdatera din profil med mobilnummer. Ange gärna nummer enligt format +46 70 123 45 678.

Användarkategorier omfattas av specifika krav och möts därför av olika vyer som inloggade.

I samband med återställning av lösenord måste en del användare ange svaren till ett antal av dessa frågor. Skulle du glömma bort svaren kan du alltid logga in i portalen och skapa nya.

Om du inte vet ditt användarnamn kontaktar du IKT-enheten. Supporttelefon: 0582-35 545

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 070 - 587 18 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu